Meteen aan de slag? 

Iedere twee weken deel ik iets uit waarmee iedere ambtenaar meteen aan de slag kan met innovatie. In maximaal 10 minuten lezen, bespaar je zeker tijd, geld en werk. Makkelijk verdiend dus.

Logo StartAim Start button with a power on

Civic Crowdfunding

StartAim was betrokken bij het eerste platform waarbij overheid, bedrijfsleven, vrijwilligersorganisaties, particulieren en fondsen samenwerkten om financiën, goederen en vrijwilligerswerk samen te laten komen.

Nu zet StartAim dit pionierswerk om in effectief subsidiebeleid en het begeleiden van maatschappelijk initiatieven via het Buitengewoon Gilde.

Meer op: www.timaarts.nl/crowdfunding

De overheid als start-up

StartAim heeft ruime ervaring op het gebied van kata, lean, agile en scrum (KLAS) in de publieke sector. Het doel is altijd om binnen de overheidsorganisatie een aantal medewerkers op te leiden tot professionele adviseurs. De nadruk ligt op cultuur en (persoonlijke) ontwikkeling. De instrumenten worden alleen praktisch ingezet. De mindset is heilig, de middelen zijn slechts middelen. Zo ontstaat een duurzame verandering.

Meer op: www.timaarts.nl/capital-s

Werkwijze

StartAim is Tim Aarts + een andere zelfstandige in zijn netwerk. Wie dat is hangt af van het kennismakingsgesprek. De keuze om altijd samen te werken past bij mijn overtuiging dat 'samen altijd meer brengt dan alleen'. Door met beste experts te vinden leert iedereen het meest. Bovendien zorg ik zo dat er altijd meerdere perspectieven zijn op jouw organisatie én kan ik én mijn collega meteen onze werkwijzes verbeteren. Dat is het echte lean denken.

Overzicht opdrachten op: www.timaarts.nl/portfolio

Wist je dat ongeveer 82% van de Nederlanders een complexe taak op het internet niet kan uitvoeren? (Bron CBS: 2016) En toch weten we dat het onhoudbaar is om digitaliseren. Volgens veel wetenschappers staan we namelijk aan het begin van de Vierde Industriële revolutie.

Met StartAim wil ik, samen met collega's, de maatschappij voorbereiden om deze revolutie positief te laten verlopen. En dan richten wij ons op de gevolgen voor organisatiecultuur. Doordat ontwikkelingen steeds sneller gaan (exponentieel), zal het steeds belangrijker worden om snel te kunnen anticiperen op veranderingen. Vandaar dat StartAim zich specialiseert in cultuurverandertrajecten. Hierbij is de verandering van ieder individu én ieder team noodzakelijk. Dat neemt niet weg dat iedereen vanuit zijn eigen startpunt en kwaliteiten begint. Alleen zo is het mogelijk om als organisatie waarde te blijven leveren in de maatschappij.

Omdat ook voor mij geldt dat ik vanuit mijn eigen achtergrond en kennis moet starten, werk ik vooral voor publieke organisaties. Daar ligt mijn kennis en talent. En deze kennis deel ik graag. Zo stuur ik regelmatig gratis hulpmiddelen, tips, recensies en (e-)boeken door aan iedereen die zich bij mij meldt. Ik geloof namelijk ook dat kennis delen uiteindelijk leidt tot het beste gebruik van talent.